444-reklam-logo

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI:
Firma:
Tel:
E-posta:
Vergi Dairesi : 
Vergi No: 
Adresi: 

Satışı yapılan ürünlere ait web adresi : www.444reklam.com

ALICI: Müşteri (olarak anılacaktır.)

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU: İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.444reklam.net internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen ve www.444reklam.net internet sitesinde belirtilen satış fiyatı ile mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3- MAL VE HİZMETİN TANIMI: İşbu sözleşme konusu mal ve hizmetler; SATICININ www.444reklam.net adlı internet sitesi üzerinden vermiş olduğu, Web Tasarım ve İnternet Hizmetleri www.444reklam.net vasıtası ile yürütmüş olduğu her türlü satış ve ticari faaliyettir.

MADDE 4- ÖDEME ŞEKLİ: İşbu sözleşme konusu mal ve hizmetler karşılığı, ALICI satın almış olduğu mal/hizmet karşılığını kredi kartı ile ödeme yapabilir.

MADDE 5 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: ALICI, www.444reklam.net sitesindeki ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

MADDE 6 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI: Teslimat; müşterinin satışa onay vermesi ve kredi kartından tahsilat yapılmasından itibaren 7 (Yedi) gün içinde yapılır, Satıcı, bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 7 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Teslimden sonra hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa hizmet kullanılmamalıdır. Hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla hizmeti 7 (Yedi) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür.

MADDE 8 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI: Satıcı, sözleşme konusu hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 20 (yirmi) gün içinde hizmet bedelini iade eder.

MADDE 9 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ: Hizmetin cinsi, türü ve tüm vergiler dâhil satış bedeli, gerek bu sözleşmede gerekse işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan, müşteri hizmetleri ile yapılan görüşmede ve/veya ön bilgilendirme kısa mesajında ve/veya linkinde ve/veya gerekse www.444reklam.net adlı web sitesindeki hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir.

MADDE 10 – ÖDEME PLANI: Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda, müşteri hizmetleri vasıtası ile yapmış olduğu görüşme sırasında, seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 11 – CAYMA HAKKI: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin tesliminden, üyelik paketi ise üyeliğe onay verdiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcının müşteri hizmetlerine yazılı bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.444reklam.net web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 20 gün içinde hizmet bedeli alıcıya iade edilir.

MADDE 12 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER: Alıcı, domain (alan adı) kaydı yapıldıktan sonra iptal edemez, bu hizmet için cayma hakkı kullanamaz. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mal/hizmetler, Web Site Tasarımı, Web Site Yazılımı ve Alan Adı Tescili Hizmetleri gibi kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır.

MADDE 13 – FESİH ŞARTLARI: Sözleşmenin müşteri tarafından haklı nedenlerle usulüne uygun olarak yapılacak bildirim ile feshi halinde, sözleşme gereği ödenen bedeller, müşteriye iade edilecektir. Sözleşmenin haksız nedenle feshi ve/veya sözleşmeye konu malın kullanılması ile tüketilmesi halinde herhangi bir iade söz konusu olmayacaktır.

MADDE 14 – ŞİKÂYET MERCİİ: İşbu sözleşme konusu ürün ve hizmetlere ilişkin şikâyet ve itirazlar konusunda yapılacak başvurular, müşterinin ürün veya hizmeti satın aldığı firma merkezinin bulunduğu ildeki (Ankara) tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilecektir.

MADDE 15 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI: Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 16- ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKAT: Alıcı, işbu sözleşme tarafı Satıcı’nın, her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin kendisine ulaşmasını kabul beyan ve muvafakat etmektedir.

MADDE 17 – YETKİLİ MAHKEME: İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, satıcı firmanın merkezinin bulunduğu (Ankara) ilindeki Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.